Foredragsholdere
og debattanter 2021

 

Erik Wold er godt kjent for de fleste fra NRK-programmer som Debatten, Dagsrevyen, Dagsnytt 18 og utallige direktesendinger både på TV og radio. De siste årene også som en etterspurt konferansier, debattleder og programleder for en lang rekke konferanser, debattmøter, valgmøter og kickoffs .

Gjennom pandemien har han ledet store digitale konferanser og TV-sendinger som – Sjømatdagene, Transport & Logistikk, Tannlegeforeningens landsmøte, Farmasidagene og NOBB-konferansen for å nevne noen. Erik er også en ettertraktet webinarleder og podcastprogramleder samt kurs- og foredragsholder.

Hans Thue er ordfører i Nannestad kommune og styreleder i GRIP.

Hans Thue vektlegger «han liker best å bli introdusert som far til 4, men nå er bare hunden og katta igjen hjemme» (altså før rollen som ordfører osv.osv.)

Han er nå inne i sin 2. periode som ordfører i Nannestad, etter en periode som varaordfører. Han har bak seg en årrekke ved fylkestinget i Akershus.

Tidligere var han daglig leder for ØRI – en stor arbeidsinkluderingsbedrift, og han var med å stifte arbeidsgiver og interesseforeningen ASVL (Arbeidsgiverforeningen for Vekst- og attføringsbedrifter). For øvrig har han jobbet en rekke år som lærer, både i småskolen, ungdomsskolen og med skolering av voksne.

 

 

Sjur er professor emeritus i innovasjon, eller enklere sagt Innovasjonsprofessor.

Sjur har jobbet med innovasjon siden 1988. Han er landets første vinner av Reodorprisen. Han har tidligere vært innovasjonssjef i Tomra, professor i 12 år i innovasjon ved NTNU, vært med på etableringen av 9 selskaper og nå driver han en podcastkanal (Innopod). Sjur er kjent for å snakke fag med trøkk og entusiasme. Han er ikke stand-up komiker. Han er derimot professoren som snakker som en stand-upartist. Gled deg! Dette foredraget vil du ikke gå glipp av. 

Sjur kommer til å snakke om innovasjon.

 

Ordfører Ullensaker Kommune og representant i GRIP

- en distriktskommune kan bidra til løft av en region.

En kort beskrivelse av den strategi og de tiltak distriktskommunen Ringsaker kommune har gjennomført de siste 15 år og resultatet av disse.

Ordfører Ringsaker Kommune 

Direktør, NAV Øst-Viken 

Hva skjer med oss mennesker, bedriftskultur og trivsel når vi beveger oss vekk fra kontor felleskap og over til hjemmekontor? Hvordan vil kommunikasjon over Zoom, Teams, Google Meet , mm påvirke oss mennesker? Dette er temaer som Bjørn Skovli vil belyse i sitt innlegg.

Bjørn Skovli fra bedriften Oppover har lang erfaring med å utvikle gode kommunikasjonsløsninger som bidrar til økt trivsel, effektivitet og lønnsomhet i bedrifter. Et sentralt område for Oppover er utvikling av god og bærekraftig bedriftskultur. I tillegg til å jobbe med effektivisering av organisasjoner for å få ut bedriftens vekst potensial. Bjørn er utdannet journalist og har jobbet som leder i over 20 år.

 

Samfunnet åpner endelig opp igjen og mange virksomheter står nå i en utfordrende situasjon hvor man ønsker å komme tilbake til normalen, samtidig som både samfunnet, arbeidsprosesser og preferanser har endret seg siste halvannet året. Så hvordan skal vi ta med oss læring fra hjemmekontoret inn i den nye hverdagen? Vil alt bli som før eller kan vi forvente varige endringer i arbeidsmønstre og  bruk av kontoret? Og er det samsvar mellom  hva arbeidsgiver og arbeidstager ønsker for denne utviklingene? Eiendomshuset Malling  & Co har analysert disse spørsmålene gjennom pandemien og sitter til daglig tett på mange organisasjoner som står midt oppe i disse vurderingene. Nora vil fortelle om sine erfaringer fra dette arbeidet og dele sine betraktninger rundt kontorets rolle i den nye normalen.

Nora har siden 2011 vært partner og senior rådgiver i teamet for Leietakerrådgivning i Malling & co. Hun er glødende engasjert i eiendom som strategisk virkemiddel for leietakeren og har arbeidet med endringsprosesser knyttet til eiendom mesteparten av sitt yrkesaktive liv. Siste året har hun i tillegg vært svært sentral i Malling sitt arbeid med å analyser og forstå effektene av Covid-19 for kontormarkedet. Ikke bare i et markedsperspektiv, men også konsekvensene for kontorets rolle og kontorbrukeres preferanser etter at pandemien er tilbakelagt. Hun bistår til daglig organisasjoner i  å vurdere hvordan kontoret kan brukes som en verdidriver og tilbyd rammer som best støtter arbeidsprosessene og skaper den kulturen som ønskes.

Jon Bakke har vokst opp i Hurdal og bodd forskjellige steder på Øvre Romerike. Han har et pre-business semester fra California State University San Marcos og bachelor i økonomi og administrasjon på NTNU i Trondheim med ledelse som spesialisering. Han ser på seg selv som en aktiv og jovial fyr til det motsatte er bevist. Relativt ny i jobben som senterleder på Jessheim Storsenter, men han liker bratte læringskurver og ønsker å være en «evig student».


 

 

Møt de 3 finalistene i kampen om Innovasjonsprisen!

Hvem vinner den aller første? 

Statsautorisert revisor Kristen Elstad er partner i revisjons- og rådgivningsselskapet BDO AS. Kristen har jobbet som revisor og rådgiver for næringslivet i Gardermoregionen i 25 år, med fokus på bransjene Bygg og Anlegg, Handel, Eiendom og Tjenesteyting.  Han er leder i et selskap som bistår virksomheter som ønsker å integrere bærekraft i sin kjernevirksomhet, der BDO har en rolle som prosess- eller prosjektleder for et strategi- og forretningsutviklingsløp.

En ny strategisk næringsplan for Gardermoregionen er vedtatt. Hvilke prosjekter jobbes det med, og hva skjer videre? 

Runar er daglig leder i Innovasjon Gardermoen, og var ordfører i Hurdal kommune fra 2007 til 2019.

Hanne Riksheim er jurist og foredragsholder. Hun har mangeårig arbeidserfaring med privatøkonomiske problemer for forbrukere, bla gjennom sitt tidligere virke som juridisk direktør i Lindorff, leder for lovutvalget i Virke inkasso og som konsulent i en rekke offentlige prosjekter om styrking av økonomisk rådgivning i kommunene.

Hun jobber nå som seniorrådgiver i forbrukerseksjonen i Barne- og familiedepartementet, med finans, gjeld og kreditt som arbeidsfelt.

Hanne vil snakke om alt fra økonomisk sårbarhet og ulikhet til behov for bærekraftig inkasso, digitalisering og reguleringer på gjeldsområdet for forbrukere. 

Bent Skatvedt er påtroppende Direktør for eiendom og kommersiell ved Oslo lufthavn.

Bent er utdannet arkitekt og har erfaring som prosjektleder, avdelingsleder areal- og eiendomsutvikling, prosjektdirektør kommersielle arealer Terminal 2 og plansjef Oslo lufthavn. Han er i dag avdelingssjef for eiendom- og prosjektutvikling på Oslo lufthavn.

Stine Ramstad Westby er lufthavndirektør ved Oslo lufthavn og del av Avinors konsernledelse. Hun har blant annet ledet Norges hovedflyplass gjennom luftfartens største krise, nemlig Covid-19. Nå satser Oslo lufthavn videre på vei ut av pandemien, hvor bærekraft, teknologi og økonomisk vekst står i fokus under hennes ledelse. Stine har tidligere hatt flere lederstillinger i Avinor, blant annet som konserndirektør for drift og infrastruktur.

SPONSORER Gardermokonferansen
​SAMARBEIDSPARTNERE