En innholdsrik dag med interessante temaer, spennende foredragsholdere og god mat.
Kveldsarrangement under stjernen med middag og underholdning, perfekt for nettverksbygging

14. november 2019, 09:00 – 17:00. Thon Hotel Oslo Airport

FOTO: Julie Pike
FOTO: Julie Pike

Et foredrag om kjønn og språk. Snakker kvinner og menn forskjellige språk?  Og hva skjer med språket når kvinner og menn blir omtalt? Kan kvinner ha baller, og kan menn være kjerring?

Forfatter med doktorgrad i språkvitenskap. Helene har skrevet både fagbøker og romaner og er oversatt til en rekke språk. De siste årene har hun hatt en professor II-stilling i kreativ skriving i tillegg til forfattergjerningen. For sin siste utgivelse - Hvem sa hva? - fikk hun Brageprisen.

I en verden som aldri har vært mer kortsiktig enn nå, vil riktig tolkning av trender i samfunnet kommer til å gjøre forskjellen på godt og dårlig strategiarbeid. Svein Oftedal gir oss et lite innblikk i hvordan Würth-konsernet tenker rundt dette.

Svein har fartstid som toppleder siden 2004. Mellom 2008 og 2018 var han medlem av konsernledelsen i Würthkonsernet, og hadde ansvar for 12 selskaper i 10 land med til sammen over 3.000 mennesker. I disse årene arbeidet Svein mye i Afrika, og etablert bl.a. Würth Namibia i 2009.

Hvordan kan bedrifter jobbe med bærekraftsmålene og hvilke muligheter har vi til grønn verdiskaping i Norge? Gripe mulighetene, norske fortrinn, hvorfor vi har gode forutsetninger for omstilling, hva det krever osv.

Jan Christian er opptatt av at næringslivet må bidra til å realisere FNs bærekraftsmål, og at Norge har alle forutsetninger for å bli en grønn industristormakt. Han er daglig leder i familiebedriften Vestre, en av Europas mest fremgangsrike produsenter av bymøbler. Vestre samarbeider med et trettitalls møbel- og industridesignere og har mottatt en lang rekke designutmerkelser. Selskapet har all sin produksjon i Skandinavia, basert på fornybar energi og kortreise og miljøvennlige materialer.

Jan Christian er utdannet jurist og har tidligere jobbet som politisk rådgiver i Nærings- og handelsdepartementet og på Stortinget.

Hva har vært driverne bak utviklingen av Forus området, og hva er utfordringene i årene som kommer.

De siste 25 årene har Stein jobbet med eiendomsutvikling i både offentlig og privat virksomhet. Han har jobbet med bolig så vel som næringsområder i Stavanger-regionen. I dag er han leder av selskapet Forus Næringspark AS som driver med eiendomsutvikling og næringsutvikling på vegne av eierkommunene Stavanger, Sandnes og Sola.

Arlandaregionen er en av Sveriges mest ekspansive regioner, og kommunene arbeider aktivt med å fremme utvikling som øker attraktivitet og mulighet for både økt bosetting og flere arbeidsplasser i regionen. En nøkkel i denne utviklingen er gode relasjoner og sterkt samarbeid mellom kommunene, næringsliv, boligutbyggere og Stockholm Arlanda Airport.

Fredrik Elgh er Ansvarig Public Affairs/Koncern Marknad & Kommunikation Swedavia Airports AB. Fra 2017 har han vært ansvarlig for Swedavias Public Affairs arbeid. Tidligere også bl.a. regionsjef Stockholm i energiselskapet E.ON og stabs- og økonomisjef i Timbro. Fredrik har politisk bakgrunn fra Moderaterna både på nasjonalt og kommunalt nivå, bland annet som organisasjonssjef og som sekretær for Moderaternas politiker Ulf Kristersson.

SPONSORER Gardermokonferansen
​SAMARBEIDSPARTNERE