Gardermokonferansen

Program 2021

 

 

08.00

Registrering, kaffe og mingling

09.00

 Velkommen!

– Velkomsthilsen!
Hans Thue, Ordfører i Nannestad og Styreleder i GRIP.

– Velkommen til konferanse! 
Erik Wold, Konferansier.

– Utvikling i regionen.
Eyvind Schumacher, Ordfører Ullensaker og representant i GRIP.

– Vekst og utvikling i Ringsaker.
Anita Ihle Steen, Ordfører Ringsaker. 

– Samtale på scenen med innspill fra salen.
Lars Berge, Fylkestinget, Viken, deltar i denne samtalen ledet av
Erik Wold, Konferansier.

09.50

Kaffepause m/snacks

10.20

Foredrag

Arbeidsmarkedet i Gardemoregionen – utfordringsbildet, strategier og muligheter!
Steinar Hansen, Direktør NAV Øst Viken. 

– Prognoser for vekst, planer og forretningsutvikling. 
Bent Arne Skatvedt, Sjef Eiendom og prosjektutvikling Oslo Lufthavn Avinor, og

Stine Ramstad Westby, Lufthavndirektør Oslo Lufthavn. 

– Prosjekter i Strategisk Næringsplan.
Runar Bålsrud, Daglig leder Innovasjon Gardermoen. 

– Samtale på scenen med innspill fra salen.
Erik Wold, Konferansier.  

11.30

Lunsj m/mingling

12.30

Foredrag

- Gjeldssituasjonen i kjølvannet av pandemien - noe å bekymre seg for eller er faren over? 
Hanne Riksheim
, Forbrukerøkonom.

- Tvungen omstilling?
Jon Bakke
, Senterleder Jessheim Storsenter.

– Fra fysisk til digital kommunikasjon.  
Bjørn Skovli, Kommunikasjonstrener, Oppover.

– Hva blir kontorets rolle (etter Covid-19)? 
Nora Brinchmann, Malling & Co. 

– Samtale på scenen med innspill fra salen.
Erik Wold, Konferansier.  

14.00

Kaffepause m/snacks

14.30

Foredrag

- Innovasjon i koronaens tid.
Sjur Dagestad, Innovasjonsprofessor.  

- Innovasjonsprisen 2021 - presentasjon av finalistene.
Juryen v/Kristen Elstad
, Statsautorisert revisor, regionleder BDO Romerike.

- Hvem vinner den aller første Innovasjonsprisen? 
3 finalister, Presentasjon av firma og prosjekt. 

– Prisutdeling på scenen.
Juryen.  

15.45

Avslutning og takk for idag

 

SPONSORER Gardermokonferansen
​SAMARBEIDSPARTNERE